ടെൻഡറുകൾ

ടെണ്ടറുകളും ക്വട്ടേഷനുകളും ലേല നടപടികളും
എക്‌സൈസ് വകുപ്പിൽ 3 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ, അവസാന തീയതി : 27/06/2020, 11:00AM
ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് തെര്‍മ്മല്‍ സ്കാനര്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെന്‍ഡര്‍ നോട്ടീസ്, അസവാന തീയതി : 27/06/2020
എക്സൈസ് ഹെഡ് ക്വാട്ടേഴ്സിലെ ഡോര്‍മെട്രിയിലേയ്ക്ക് കര്‍ട്ടന്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 18/06/2020
എക്സൈസ് വകുപ്പിലേയ്ക്ക് കര്‍ട്ടന്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 10/06/2020
എക്സൈസ് വകുപ്പിലേയ്ക്ക് ഫേയ്സ് മാസ്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 27/05/2020
എക്സൈസ് ആസ്ഥാനത്ത് അലുമിനിയം ഫേബ്രിക്കേഷൻ ജോലികൾക്കുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 21/05/2020
എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ പ്രിന്ററുകളുടെ എ.എം.സി. സംബന്ധിച്ച ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 10/02/2020
എക്സൈസ് വകുപ്പിന് 2 ഹൈ എൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ, അവസാന തിയതി : 31/12/2019
എക്സൈസ് വകുപ്പിന് 50 വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 31/12/2019
എക്സൈസ് വകുപ്പിന് 225 കൈവിലങ്ങുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 30/12/2019
600 VA/360 W യു.പി.എസ്.കൾ 88 എണ്ണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നോട്ടീസ്, അവസാന തിയതി : 06/12/2019
തടി അലമാര ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 03/12/2019
എക്സൈസ് ഐ.റ്റി. സെല്ലിന് ആവശ്യമായ വിവിധ ഇനം സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 03/12/2019
2 കെ.വി.എ.യുടെ 88 ഇൻവർട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഇ-ടെൻഡർ, അവസാന തിയതി : 23/10/2019
ടെലഫോൺ ഡയറക്ടറി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 19/10/2019
ബുക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 15/10/2019
ഓണം വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഘോഷയാത്രയിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ലഹരി വർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫ്ലോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ, അവസാന തിയതി : 07/09/2019
മൂഖ്യമന്ത്രിയുടെ എക്സൈസ് മെഡൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരാതിഷ്ഠിക ക്വട്ടേഷനുകൾ, അവസാന തിയതി : 24/07/2019
തടികളുടെ പരസ്യ ലേല വിൽപ്പന, ലേല തിയതി : 25/04/2019
ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ടയറുകളുടെയും സ്പെയർ പാർട്സിന്റെയും പരസ്യ ലേല വില്‍പ്പന, ലേല തിയതി : 26/03/2019
വയർലസ് - ഡിജിറ്റൽ വി.എച്ച്.എഫ്.-ന്റെ വിതരണം, സ്ഥാപനം, പരീക്ഷണം, ലൈസൻസിങ്ങ്, കമ്മീഷണനിങ്ങ് എന്നിവക്കുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ, അവസാന തിയതി : 17/11/2018
മൂന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ബയോ ടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ, അവസാന തിയതി : 09/11/2018
e-Tender for Bio Toilets in Three Check Posts, Due Date : 09/11/2018